اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/633905/صدور-کارت-بازرگانی-به-استانها-سپرده-شد/صدور-کارت-بازرگانی-به-استانها-سپرده-شد&text=صدور-کارت-بازرگانی-به-استانها-سپرده-شد

اشتراک گذاری