اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/635441/یزدانی-و-هادی-برنز-جهانی-را-بر-گردن-آویختند/یزدانی-و-هادی-برنز-جهانی-را-بر-گردن-آویختند&text=یزدانی-و-هادی-برنز-جهانی-را-بر-گردن-آویختند

اشتراک گذاری