اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/635900/وزیر-اطلاعات-۳-تیم-تروریستی-در-خوزستان-شناسایی-کردیم/وزیر-اطلاعات-۳-تیم-تروریستی-در-خوزستان-شناسایی-کردیم&text=وزیر-اطلاعات-۳-تیم-تروریستی-در-خوزستان-شناسایی-کردیم

اشتراک گذاری