اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/638387/احضار-سفیر-ایران-در-نروژ/احضار-سفیر-ایران-در-نروژ&text=احضار-سفیر-ایران-در-نروژ

اشتراک گذاری