اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/639059/زنگ-استكبارستيزي-در-مدارس/زنگ-استكبارستيزي-در-مدارس&text=زنگ-استكبارستيزي-در-مدارس

اشتراک گذاری