اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/639061/سهم-96-درصدی-ایران-از-بازار-صادراتی-زعفران/سهم-96-درصدی-ایران-از-بازار-صادراتی-زعفران&text=سهم-96-درصدی-ایران-از-بازار-صادراتی-زعفران

اشتراک گذاری