اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/63946/بازدید-روحانی-از-پژوهشگاه-رویان/بازدید-روحانی-از-پژوهشگاه-رویان&text=بازدید-روحانی-از-پژوهشگاه-رویان

اشتراک گذاری