اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/640507/واگذاری-2-هزار-واحد-مسکونی-در-کرمانشاه/واگذاری-2-هزار-واحد-مسکونی-در-کرمانشاه&text=واگذاری-2-هزار-واحد-مسکونی-در-کرمانشاه

اشتراک گذاری