اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/640847/آخرین-وضعیت-مرزبانان-ربوده-شده-از-زبان-ظریف/آخرین-وضعیت-مرزبانان-ربوده-شده-از-زبان-ظریف&text=آخرین-وضعیت-مرزبانان-ربوده-شده-از-زبان-ظریف

اشتراک گذاری