اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/642058/پیشنهاد-افزایش-۲۰درصدی-حقوق-کارگران/پیشنهاد-افزایش-۲۰درصدی-حقوق-کارگران&text=پیشنهاد-افزایش-۲۰درصدی-حقوق-کارگران

اشتراک گذاری