اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/642844/هشدار-پلیس-فتا-به-استفاده-از-درگاه-های-پرداخت-اینترنتی/هشدار-پلیس-فتا-به-استفاده-از-درگاه-های-پرداخت-اینترنتی&text=هشدار-پلیس-فتا-به-استفاده-از-درگاه-های-پرداخت-اینترنتی

اشتراک گذاری