اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/643839/کسر-بودجه-شدید-حقوق-بگیران/کسر-بودجه-شدید-حقوق-بگیران&text=کسر-بودجه-شدید-حقوق-بگیران

اشتراک گذاری