اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/645253/آغاز-ثبت-نام-بیستمین-دوره-عتبات-دانشگاهی/آغاز-ثبت-نام-بیستمین-دوره-عتبات-دانشگاهی&text=آغاز-ثبت-نام-بیستمین-دوره-عتبات-دانشگاهی

اشتراک گذاری