اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/646505/رونمایی-از6-محصول-دارویی-جدید-با-حضور-وزیر-بهداشت/رونمایی-از6-محصول-دارویی-جدید-با-حضور-وزیر-بهداشت&text=رونمایی-از6-محصول-دارویی-جدید-با-حضور-وزیر-بهداشت

اشتراک گذاری