اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/648988/آزادی-مدیر-هوآوی-به-قید-وثیقه/آزادی-مدیر-هوآوی-به-قید-وثیقه&text=آزادی-مدیر-هوآوی-به-قید-وثیقه

اشتراک گذاری