اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/649108/گشت-تعزیرات-برای-کنترل-بازار-شب-یلدا/گشت-تعزیرات-برای-کنترل-بازار-شب-یلدا&text=گشت-تعزیرات-برای-کنترل-بازار-شب-یلدا

اشتراک گذاری