اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/649366/موشک-های-ما-دقیقا-چقدر-با-تل-آویو-فاصله-دارند/موشک-های-ما-دقیقا-چقدر-با-تل-آویو-فاصله-دارند&text=موشک-های-ما-دقیقا-چقدر-با-تل-آویو-فاصله-دارند

اشتراک گذاری