اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/649421/اخبار-ورزشی-1430-پنج-شنبه-22-آذر-1397/اخبار-ورزشی-1430-پنج-شنبه-22-آذر-1397&text=اخبار-ورزشی-1430-پنج-شنبه-22-آذر-1397

اشتراک گذاری