اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/649563/لایحه-قانون-جدید-بانک-مرکزی-تصویب-شد/لایحه-قانون-جدید-بانک-مرکزی-تصویب-شد&text=لایحه-قانون-جدید-بانک-مرکزی-تصویب-شد

اشتراک گذاری