اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/649629/وقتی-برای-بیداری-کرانه-باختری/وقتی-برای-بیداری-کرانه-باختری&text=وقتی-برای-بیداری-کرانه-باختری

اشتراک گذاری