اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/649852/آغاز-نوبت-دوم-توزیع-بسته-های-حمایتی/آغاز-نوبت-دوم-توزیع-بسته-های-حمایتی&text=آغاز-نوبت-دوم-توزیع-بسته-های-حمایتی

اشتراک گذاری