اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/650059/زمان-واریز-یارانه-نقدی-آذر-ماه-اعلام-شد/زمان-واریز-یارانه-نقدی-آذر-ماه-اعلام-شد&text=زمان-واریز-یارانه-نقدی-آذر-ماه-اعلام-شد

اشتراک گذاری