اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/650800/تمدید-یک-هفته-ای-مهلت-ثبت-نام-کارت-سوخت/تمدید-یک-هفته-ای-مهلت-ثبت-نام-کارت-سوخت&text=تمدید-یک-هفته-ای-مهلت-ثبت-نام-کارت-سوخت

اشتراک گذاری