اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/650880/کاهش-مجدد-قیمت-دلار-به-زیر-10-هزارتومان/کاهش-مجدد-قیمت-دلار-به-زیر-10-هزارتومان&text=کاهش-مجدد-قیمت-دلار-به-زیر-10-هزارتومان

اشتراک گذاری