اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/651102/واریز-بسته-حمایتی-کارگران-از-امروز/واریز-بسته-حمایتی-کارگران-از-امروز&text=واریز-بسته-حمایتی-کارگران-از-امروز

اشتراک گذاری