اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/651566/جلسه-درس-خارج-فقه-امروز-رهبرانقلاب/جلسه-درس-خارج-فقه-امروز-رهبرانقلاب&text=جلسه-درس-خارج-فقه-امروز-رهبرانقلاب

اشتراک گذاری