اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/653457/آیت-الله-شاهرودی-دعوت-حق-را-لبیک-گفت/آیت-الله-شاهرودی-دعوت-حق-را-لبیک-گفت&text=آیت-الله-شاهرودی-دعوت-حق-را-لبیک-گفت

اشتراک گذاری