اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/653486/ارتحال-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی/ارتحال-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی&text=ارتحال-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی

اشتراک گذاری