اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/653505/تصاویری-کمتر-دیده-شده-از-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی/تصاویری-کمتر-دیده-شده-از-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی&text=تصاویری-کمتر-دیده-شده-از-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی

اشتراک گذاری