اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/653647/دستور-دادستان-کل-برای-پیگیری-سریع-حادثه/دستور-دادستان-کل-برای-پیگیری-سریع-حادثه&text=دستور-دادستان-کل-برای-پیگیری-سریع-حادثه

اشتراک گذاری