اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/653776/پیام-تسلیت-رهبر-انقلاب-در-پی-درگذشت-دانشجویان-واحد-علوم-و-تحقیقات/پیام-تسلیت-رهبر-انقلاب-در-پی-درگذشت-دانشجویان-واحد-علوم-و-تحقیقات&text=پیام-تسلیت-رهبر-انقلاب-در-پی-درگذشت-دانشجویان-واحد-علوم-و-تحقیقات

اشتراک گذاری