اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/653803/مراسم-وداع-با-پیکر-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی/مراسم-وداع-با-پیکر-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی&text=مراسم-وداع-با-پیکر-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی

اشتراک گذاری