اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/655047/مراسم-بزرگداشت-آیت-اهاشمی-شاهرودی/مراسم-بزرگداشت-آیت-اهاشمی-شاهرودی&text=مراسم-بزرگداشت-آیت-اهاشمی-شاهرودی

اشتراک گذاری