اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/655307/سادگی-و-بی-آلایشی-هیچگاه-کهنه-نمی-شود/سادگی-و-بی-آلایشی-هیچگاه-کهنه-نمی-شود&text=سادگی-و-بی-آلایشی-هیچگاه-کهنه-نمی-شود

اشتراک گذاری