اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/655520/واریز-مبلغ-نقدی-حمایتی-به-بازنشستگان/واریز-مبلغ-نقدی-حمایتی-به-بازنشستگان&text=واریز-مبلغ-نقدی-حمایتی-به-بازنشستگان

اشتراک گذاری