اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/655557/واریز-بسته-حمایتی-بازنشستگان/واریز-بسته-حمایتی-بازنشستگان&text=واریز-بسته-حمایتی-بازنشستگان

اشتراک گذاری