اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/655811/قاچاق-و-کاهش-تولید-عوامل-گرانی-مرغ-و-گوشت/قاچاق-و-کاهش-تولید-عوامل-گرانی-مرغ-و-گوشت&text=قاچاق-و-کاهش-تولید-عوامل-گرانی-مرغ-و-گوشت

اشتراک گذاری