اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/656764/جزئیاتی-از-ورود-بدون-کنکور-به-دانشگاه‌ها/جزئیاتی-از-ورود-بدون-کنکور-به-دانشگاه‌ها&text=جزئیاتی-از-ورود-بدون-کنکور-به-دانشگاه‌ها

اشتراک گذاری