اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/657392/چین-مادر-همه-بمب-ها-را-آزمایش-کرد/چین-مادر-همه-بمب-ها-را-آزمایش-کرد&text=چین-مادر-همه-بمب-ها-را-آزمایش-کرد

اشتراک گذاری