اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/657405/حذف-کنکور-تدریجی-است/حذف-کنکور-تدریجی-است&text=حذف-کنکور-تدریجی-است

اشتراک گذاری