اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/657440/610-هزار-شغل-در-کشور-ایجاد-شده-است/610-هزار-شغل-در-کشور-ایجاد-شده-است&text=610-هزار-شغل-در-کشور-ایجاد-شده-است

اشتراک گذاری