اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/657758/لایحه-حذف-۴-صفر-از-پول-ملی-تقدیم-دولت-شد/لایحه-حذف-۴-صفر-از-پول-ملی-تقدیم-دولت-شد&text=لایحه-حذف-۴-صفر-از-پول-ملی-تقدیم-دولت-شد

اشتراک گذاری