اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/658711/دیدار-مردم-قم-با-رهبر-معظم-انقلاب-در-قاب-دوربین/دیدار-مردم-قم-با-رهبر-معظم-انقلاب-در-قاب-دوربین&text=دیدار-مردم-قم-با-رهبر-معظم-انقلاب-در-قاب-دوربین

اشتراک گذاری