اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/658747/تایید-بازداشت-شهروند-آمریکایی-در-مشهد/تایید-بازداشت-شهروند-آمریکایی-در-مشهد&text=تایید-بازداشت-شهروند-آمریکایی-در-مشهد

اشتراک گذاری