اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/658787/روحانی-آرزوی-هاشمی-سربلندی-نظام-و-ایران-با-شکوه-بود/روحانی-آرزوی-هاشمی-سربلندی-نظام-و-ایران-با-شکوه-بود&text=روحانی-آرزوی-هاشمی-سربلندی-نظام-و-ایران-با-شکوه-بود

اشتراک گذاری