اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/659085/افزایش-50-درصدی-باسوادی-پس-از-انقلاب/افزایش-50-درصدی-باسوادی-پس-از-انقلاب&text=افزایش-50-درصدی-باسوادی-پس-از-انقلاب

اشتراک گذاری