اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/660919/از-تشییع-شهدا-تا-برداشت-گل-نرگس/از-تشییع-شهدا-تا-برداشت-گل-نرگس&text=از-تشییع-شهدا-تا-برداشت-گل-نرگس

اشتراک گذاری