اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/660956/آیت-الله-جنتی-دل-بستن-به-اروپایی-ها-بیهوده-است/آیت-الله-جنتی-دل-بستن-به-اروپایی-ها-بیهوده-است&text=آیت-الله-جنتی-دل-بستن-به-اروپایی-ها-بیهوده-است

اشتراک گذاری