اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/664660/انقلاب-اسلامی-دستاورد-۱۴-قرن-مبارزه-یک-ملت-است/انقلاب-اسلامی-دستاورد-۱۴-قرن-مبارزه-یک-ملت-است&text=انقلاب-اسلامی-دستاورد-۱۴-قرن-مبارزه-یک-ملت-است

اشتراک گذاری