اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/665374/اقبال-مردمی-به-جشنواره-فیلم-فجر/اقبال-مردمی-به-جشنواره-فیلم-فجر&text=اقبال-مردمی-به-جشنواره-فیلم-فجر

اشتراک گذاری